Hà Lan sáng tạo lá nhân tạo chuyển đổi ánh sáng Mặt trời thành thuốc

Khoa học
Các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Eindhoven ở Hà Lan đã nghiên cứu ra một loại lá nhân tạo giống như lá cây bình thường nhưng điểm khác biệt là nó có khả năng hấp thụ ánh sáng Mặt trời rồi tạo ra thuốc dành cho con người.
Xem thêm