Hà mã điên cuồng cắn tay, suýt nuốt chửng người đàn ông

Khoa học
Con hà mã bất thình lình xuất hiện, nhấn chìm thuyền rồi lao vào tấn công người đàn ông, cố ngoạm phần đầu và cắn đứt tay của anh.