Hà mã đơn độc tử chiến kịch liệt với 2 con sư tử

Khoa học
Dù bị hai con sư tử tấn công, nhưng chú hà mã vẫn kiên cường chống trả. Thậm chí, nó còn khiến một trong hai “lãnh chúa vùng đồng cỏ” dính phải nhiều vết thương nặng.
Xem thêm