Hà mã thừa cơ cướp mồi của bầy chó hoang

Khoa học
Bị chó hoang dồn vào đường cùng, linh dương đụng ngay hà mã và mất mạng dưới hàm răng sắc nhọn của hung thần dưới nước.
Xem thêm