DMCA.com Protection Status

Hai anh em sư tử ác chiến nảy lửa để tranh giành bạn tình

Khoa học
Mặc dù có mối quan hệ rất chặt chẽ trong việc bảo vệ lãnh thổ, song khi trong đàn có một chú sư tử cái đến kỳ giao phối, hai chú sư tử đực anh em này đã lao vào nhau ác chiến dữ dội để tranh giành bạn tình.
Xem thêm