DMCA.com Protection Status

Hải âu mới tập bay nỗ lực thoát khỏi hàm cá mập

Khoa học
Lần đầu hải âu chân đen ở biển Thái Bình Dương tách khỏi mẹ để tìm kiếm thức ăn đã hứng chịu 2 lần tấn công của cá mập.