DMCA.com Protection Status

Hai giếng cổ Chăm hơn 500 tuổi ở Ninh Thuận

Khoa học
Nằm ở xã Phước Hải huyện Ninh Phước, hai giếng cổ làng Chăm Thành Tín đã tồn tại hơn 500 năm, hằng ngày người dân vẫn sử dụng nước để sinh hoạt.