Hãi hùng cá sấu bị chặt đầu vẫn không ngừng... đớp

Khoa học
Tuy đã đứt lìa khỏi xác nhưng phần đầu của con cá sấu được đặt trong chậu rửa vẫn cử động và đớp điên cuồng như thể đang còn sống.
Xem thêm