Hãi hùng cảnh đại bàng khổng lồ thả dê núi rơi tự do xuống vách núi

Khoa học
Có thể thấy trong đoạn video, khi phát hiện đàn dê núi, đại bàng đã lao tới, dùng bộ móng vuốt cực kỳ mạnh của mình để quắp một con dê lên không trung rồi thả con dê rơi thẳng xuống vách núi dựng đứng.