Hãi hùng cảnh đàn sư tử xé xác đồng loại để ăn thịt

Khoa học
Bầy sư tử đực hung dữ vật con sư tử cái ở đàn đối thủ xuống đất, xé xác và ăn thịt nó trước sự sợ hãi của những vị khách du lịch.
Xem thêm