DMCA.com Protection Status

Hãi hùng cảnh sư tử con bị trâu rừng húc bay 3 vòng trên không trung

Khoa học
Có thể thấy, trong lúc 2 con sư tử con đang "ngấu nghiến" con kỳ đà vừa bắt được, thì một con trâu rừng đực hùng hổ lao tới. Mặc dù 2 con sư tử nhanh chóng bỏ chạy nhưng một con vẫn bị con trâu húc văng và lộn 3 vòng trên không trung trước khi tiếp đất một cách đau đớn.

VIDEO MỚI NHẤT