Hãi hùng cảnh trăn khổng lồ nôn ra dê

Khoa học
Dân làng ở Madhya Pradesh, Ấn Độ đã phát hiện ra con trăn nước ăn mất con dê của họ. Ngay lập tức, họ thông báo cho chuyên gia bắt rắn và ép con trăn nôn “trả lại” con dê cho họ.
Xem thêm