'Hai lúa' Bình Dương chế tạo thành công 2 máy bay trực thăng

Khoa học
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu, kỹ sư Bùi Hiển ở Bình Dương đã chế tạo thành công 2 máy bay trực thăng mang tên “Bùi Hiển” và “Giấc mơ".