Hải tượng đực chiến đấu bảo vệ 'hậu cung'

Khoa học
Đến mùa sinh sản, bất kỳ con đực nào cũng muốn chiến đấu với con đầu đàn để chiếm lấy "hậu cung", giành quyền giao phối. Mỗi lần như thế, con đực đầu đàn lại phải trải qua một cuộc chiến đấu sinh tử.
Xem thêm