Hải tượng long - loài cá lớn nhất sông Amazon thoát nguy cơ tuyệt chủng

Khoa học
Cá hải tượng long dài 3 m và nặng hàng trăm kilogram, tăng gấp 75 lần về số lượng chỉ trong 20 năm nhờ nỗ lực bảo tồn của Brazil.