Ham ăn, trăn khổng lồ bị sừng linh dương đâm xuyên họng

Khoa học
Chỉ vì cố tìm cách nuốt chửng con mồi mà con trăn khổng lồ đã phải nhận “quả đắng” khi cặp sừng linh dương đã đâm xuyên qua vòm họng của nó.
Xem thêm