Hang động khổng lồ từ 15.000 năm trước ngầm dưới lòng đất

Khoa học
Các nhà thám hiểm Canada vừa khám phá ra một đường hầm hình thành từ 15.000 năm trước trong thời kỳ băng hà, nằm ngay dưới thành phố Montreal.