Hàng nghìn sâu bướm dệt mạng phủ trắng cây

Khoa học
Sâu bướm ăn lá rồi tạo mạng bảo vệ khỏi kẻ săn mồi trên nhiều cây xanh ở thành phố Saint Petersburg, Nga.