Hàng trăm con cá đuối quỷ tranh nhau phi thân trên mặt biển

Khoa học
Drone ghi hình đàn cá đuối quỷ thi nhau nhảy lên mỗi lúc một cao hơn, làm xao động cả vùng biển Mexico.