Hành động đáng sợ của loài chim bồ nông

Khoa học
Bồ nông là loài chim to lớn, tướng tá có phần cục mịch nhưng thực tế chúng là những động vật vô cùng đáng sợ.