Hành tinh bị đe dọa bởi vết đen rộng 120.000 km xuất hiện trên Mặt Trời?

Khoa học
Vết đen khổng lồ trên bề mặt Mặt Trời có thể quan sát từ Trái Đất và đe dọa bùng phát lóa Mặt Trời nguy hiểm về phía hành tinh.
Xem thêm