Hành trình quanh hệ sao của 'Trái Đất thứ hai'

Khoa học
Nếu tìm ra được công nghệ di chuyển giữa các vì sao, con người có thể bay ngang qua hệ sao của Proxima b, hành tinh giống Trái Đất với nhiều điều kiện phù hợp cho sự sống.
Xem thêm