Hành trình xuyên bóng tối trong hang Sơn Đoòng

Khoa học
Đoàn thám hiểm 40 người thực hiện hành trình qua Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới ở Quảng Bình, Việt Nam, khám phá thế giới hoang sơ và kỳ vĩ bên trong hang.
Xem thêm