Hệ thống đầu tàu trang bị 5G - AI đầu tiên trên thế giới

Khoa học
Đầu máy xe lửa thông minh có thể tự động gửi dữ liệu về trung tâm, được đưa vào hoạt động ở thành phố Tây An từ tháng 9.