Hình ảnh cực hiếm của cá voi mõm khoằm lặn sâu 3.000 mét

Khoa học
Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên ghi hình loài cá voi mõm khoằm Cuvier bằng thiết bị bay không người lái tại một khu bảo tồn.
Xem thêm