Hố đen - một hiện tượng đặc biệt của vũ trụ

Khoa học
Các hố đen đã lẩn khuất trong những thiên hà suốt hàng tỷ năm. Chúng có trường hấp dẫn cực mạnh, tới mức không một thứ gì - kể cả ánh sáng - có thể thoát ra ngoài. Chúng là tập hợp của những vật chất vũ trụ, vì thế chúng không thực sự là những cái "hố" như tên gọi.