Hổ mang chúa quằn quại nôn ra chai nhựa ở Ấn Độ

Khoa học
Con rắn hổ mang chúa không may nuốt chửng một chiếc chai nhựa chật vật tìm cách nôn dị vật ra ngoài trước sự chứng kiến của những dân làng Ấn Độ.
Xem thêm