Hổ - mãnh thú lớn nhất trong họ Mèo

Khoa học
Hổ nặng cân hơn và có nhiều cơ bắp vạm vỡ hơn sư tử, đồng thời là tay bơi lội cự phách dưới nước.
Xem thêm