Hố tử thần giữa hồ hút mọi vật bơi xung quanh

Khoa học
Glory Hole được ví như hố đen dẫn đến địa ngục, nằm ngay giữa hồ Berryessa, California (Mỹ). Với vận tốc hút nước 1.360 m3/giây, "hố tử thần" có thể hút mọi vật xung quanh.
Xem thêm