Hoảng hồn phát hiện rắn hai đầu tắm nắng trong vườn nhà

Khoa học
Một cư dân người Croatia tìm thấy con rắn cỏ hai đầu đang nằm sưởi nắng trong sân vườn.
Xem thêm