Học sinh miền Tây chế máy cắt dừa tươi

Khoa học
Hai học sinh ở Long An đã cải tạo máy cắt, khui lỗ dừa tươi từ sắt vụn, giá thành bằng phân nửa so với thị trường.