Hồi sinh loài vẹt nặng 'khủng' nhất thế giới

Khoa học
Vẹt kakapo, một trong những loài hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, được phục hồi nhờ chương trình bảo tồn ứng dụng nhiều công nghệ.