Hung thần cá sấu ăn thịt trên những dòng sông Trung Mỹ

Khoa học
Cá sấu Trung Mỹ là động vật ăn thịt hàng đầu trong môi trường sống của chúng với lực cắn lên đến 210 kg/cm2.