Hướng dẫn chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số sang 10 số

Khoa học
Nếu bạn chưa nắm được các mốc thời gian cũng như thông tin về các đầu số chuyển đổi sim di động từ 11 số sang 10 số, hãy theo dõi clip tổng hợp sau đây.