iPhone 7 Plus được bán giá 1.900 USD bên ngoài Apple Store

Khoa học
Ngay sau khi xếp hàng mua, những người đầu tiên sở hữu iPhone 7 và 7 Plus ở Hong Kong đã nhanh chóng bán lại và kiếm lời hàng chục triệu đồng.
Xem thêm