iPhone có thể bị hack, rút sạch tiền trong tài khoản

Khoa học
Một lỗ hổng bảo mật trên iPhone có thể bị khai thác để gọi tới bất kỳ số nào, gây mất tiền hoặc lợi dụng để tấn công các mạng di động.
Xem thêm