Kangaroo - vận động viên cừ khôi trong thế giới động vật

Khoa học
Kangaroo có thể bật xa 8 mét bằng một cú nhảy và chạy nước rút 54 km/h nhờ chân sau cơ bắp và phần đuôi giống chiếc chân thứ năm.
Xem thêm