Kế hoạch biến sao Hỏa thành căn cứ vũ trụ của con người

Khoa học
Elon Musk, CEO của SpaceX, đưa ra kế hoạch phóng tàu vũ trụ chở người lên chinh phục sao Hỏa năm 2024.
Xem thêm