Khả năng định vị phi thường của bọ hung khiến 'GPS' phải chào thua

Khoa học
Sở hữu một siêu la bàn bẩm sinh, bọ hung có thể định vị chính xác đường về nhà ngay cả khi ở giữa sa mạc, một khả năng mà con người, với đủ loại thiết bị hiện đại, phải ngả mũ kính phục!
Xem thêm