Khả năng quấn siết và nuốt chửng tê tê của loài trăn

Khoa học
Tê tê tuy là sinh vật bé nhỏ và hiền lành, nhút nhát nhưng lại sở hữu một vũ khí tự vệ vô cùng hiệu quả mà sư tử hay linh cẩu, những loại ăn thịt hung dữ có lực cắn mạnh mẽ (773.000 kg/m2 ở linh cẩu và 457.000 kg/m2 ở sư tử) cũng không xuyên thủng được. Bằng khả năng quấn siết, trăn đã khiến tê tê chờ chết trong vòng vây của mình.