Khai quật bình rượu gạo hạ thổ cách đây 2.000 năm ở Trung Quốc

Khoa học
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc bình bằng đồng, chứa loại chất lỏng được cho là rượu gạo có niên đại hơn 2.000 năm ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).
Xem thêm