Khám phá cây cầu vượt biển dài nhất thế giới

Khoa học
Là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, công trình 20 tỷ USD này phải mất đến gần một thập niên để hoàn thiện.
Xem thêm