Khám phá rừng mưa nhiệt đới gần 83.000 km2 còn nguyên vẹn

Khoa học
Rừng mưa Mosquitia trải dài từ Honduras tới Nicaragua chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng, là nơi sinh sống của nhiều loài nguy cấp và hiếm quý.