Khi nào Kỷ Băng Hà tiếp theo mới diễn ra?

Khoa học
Theo các nghiên cứu, Kỷ Băng Hà tiếp theo được dự đoán sẽ trễ hơn 50.000 năm so với quy luật vì những tác động của hiện tượng Trái Đất nóng lên.