Khỉ vòi nhảy xuống khúc sông đầy cá sấu

Khoa học
Để ăn lá non ở bờ bên kia, đàn khỉ vòi phải băng qua con sông nguy hiểm với những con cá sấu rình sẵn dưới làn nước đục.