Khiên chắn robot có thể đỡ hơn 1.000 viên đạn

Khoa học
Chiếc khiên chắn điều khiển từ xa do công ty Howe and Howe thiết kế có thể bảo vệ mạng sống cho 12 người nấp phía sau.
Xem thêm