Khiếp vía 5 thanh niên bắt sống hổ mang chúa 20 kg ở Vĩnh Phúc

Khoa học
Con vật nặng khoảng 20 kg bị 5 người hợp sức bắt sống và bỏ vào bao tải. Nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem, sửng sốt khi thấy con hổ mang chúa khổng lồ này.