Kho vàng lấp lánh trong mộ vua Ai Cập

Khoa học
Mộ vua Tutankhamun nằm ở Thung lũng các vị vua, Ai Cập chứa hơn 5.000 hiện vật, trong đó có nhiều đồ vật bằng vàng khối được lưu giữ nguyên vẹn.
Xem thêm