Khoảnh khắc cá sấu nhào lên bờ cướp cá mập của ngư dân

Khoa học
Ngư dân đang kéo lên bờ con cá mập mới bắt được thì bỗng chốc một con cá sấu đói ăn nhào lên định cướp con mồi.
Xem thêm