Khoảnh khắc hiếm: Cá voi lưng gù 40 tấn phi thân bay trên mặt nước

Khoa học
Khoảnh khắc hiếm gặp khi con cá voi lưng gù nhấc cả cơ thể đồ sộ lên khỏi mặt biển Nam Phi lần đầu tiên được ghi lại.
Xem thêm